گروه مادیران که در سال 1343 تاسیس شده است یکی از شرکت‌های خصوصی و پیشرو ایرانی در زمینه تجهیزات الکترونیک و راهکار‌های نوین تجاری می باشد. شرکت مادیران مفتخر به معرفی برند ایرانی ایکس‌ویژن بوده است و هم‌اکنون انواع تلویزیونهای هوشمند، لوازم خانگی همچون یخچال، فریزر و ماشین لباسشویی و انواع محصولات رایانه‌ای، مانند مانیتور، تبلت و گیرنده دیجیتال با فناوری روز تحت برند ایکس‌ویژن را تولید و سهمی عمده از نیاز هم‌میهنان را برآورده می‌کند.

 تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 50XKU575 سایز 50 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 50XKU575 سایز 50 اینچ

 

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 50XKU575 سایز 50 اینچ
 تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XKU645 سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XKU645 سایز 55 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XKU645 سایز 55 اینچ
 تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XT540 سایز 49 اینچ

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XT540 سایز 49 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XT540 سایز 49 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU745 سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU745 سایز 55 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU745 سایز 55 اینچ
 تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU745 سایز 49 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU745 سایز 49 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU745 سایز 49 اینچ
 تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT745 سایز 43 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT745 سایز 43 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT745 سایز 43 اینچ
 تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 55XT540 سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 55XT540 سایز 55 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 55XT540 سایز 55 اینچ
 تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XK580 سایز 49 اینچ

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XK580 سایز 49 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XK580 سایز 49 اینچ
 تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK580 سایز 43 اینچ

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK580 سایز 43 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK580 سایز 43 اینچ
 تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XT530 سایز 32 اینچ

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XT530 سایز 32 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XT530 سایز 32 اینچ
 تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS460 سایز 24 اینچ

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS460 سایز 24 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 24XS460 سایز 24 اینچ
 تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 65XKU635 سایز 65 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 65XKU635 سایز 65 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 65XKU635 سایز 65 اینچ
 تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XKU635 سایز 49 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XKU635 سایز 49 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XKU635 سایز 49 اینچ
 تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT735 سایز 43 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT735 سایز 43 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT735 سایز 43 اینچ
 تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XK570 سایز 49 اینچ

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XK570 سایز 49 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XK570 سایز 49 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU725 سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU725 سایز 55 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU725 سایز 55 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU725 سایز 49 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU725 سایز 49 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 49XTU725 سایز 49 اینچ
 تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XT515 سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XT515 سایز 55 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XT515 سایز 55 اینچ
 تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT515 سایز 43 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT515 سایز 43 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT515 سایز 43 اینچ
 تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XT530 سایز 49 اینچ

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XT530 سایز 49 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XT530 سایز 49 اینچ
 تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK570 سایز 43 اینچ

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK570 سایز 43 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK570 سایز 43 اینچ
 تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XK560 سایز 49 اینچ

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XK560 سایز 49 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 49XK560 سایز 49 اینچ
 تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK560 سایز 43 اینچ

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK560 سایز 43 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK560 سایز 43 اینچ
 تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XK560 سایز 32 اینچ

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XK560 سایز 32 اینچ

 

ناموجود

ناموجود

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XK560 سایز 32 اینچ

دسته بندی محصولات