تلویزیون پارس,ال ای دی پارس فروشگاه دیجی سام نمایندگی تلویزیون های پارس واقع در امین حضور

تلویزیون ال ای دی هوشمند 55 اینچ  پارس JA55DUSS

تلویزیون ال ای دی هوشمند 55 اینچ پارس JA55DUSS

 

7100000 تومان
6950000 تومان

7100000 تومان
6950000 تومان

تلویزیون ال ای دی هوشمند 55 اینچ پارس JA55DUSS
تلویزیون ال ای دی 50 اینچ  پارس JA50DFNS

تلویزیون ال ای دی 50 اینچ پارس JA50DFNS

 

5250000 تومان
5180000 تومان

5250000 تومان
5180000 تومان

تلویزیون ال ای دی 50 اینچ پارس JA50DFNS
تلویزیون ال ای دی 43 اینچ  پارس JA43DFNS

تلویزیون ال ای دی 43 اینچ پارس JA43DFNS

 

4100000 تومان
3850000 تومان

4100000 تومان
3850000 تومان

تلویزیون ال ای دی 43 اینچ پارس JA43DFNS
تلویزیون ال ای دی 32 اینچ  پارس JA32DHNS

تلویزیون ال ای دی 32 اینچ پارس JA32DHNS

 

2200000 تومان
2100000 تومان

2200000 تومان
2100000 تومان

تلویزیون ال ای دی 32 اینچ پارس JA32DHNS